Online Application form

1

Goto Admission

अ‍ॅडमिशन वर जा.

2

Select your Branch

आपली शाखा निवडा

3

Choose any course

कोणताही कोर्स निवडा.

4

Click on online payment

ऑनलाईन पेमेंटवर क्लिक करा.

5

Choose any one of the amount you want to pay

तुम्हाला भरणा करायच्या पैशांपैकी एखादी रक्कम निवडा.

6

Choose any one of the payment option Online/ CARD/UPI

ऑनलाईन / कार्ड / यूपीआय कोणत्याही पेमेंट पर्यायाची निवड करा.

7

After Payment you will received message

पेमेंटनंतर तुम्हाला SMS मेसेज येईल.

8

Go to class with your SMS or printout

आपल्या SMS किंवा प्रिंटआउटसह वर्गात जा.

Offline Application form

1

Goto Admission

अ‍ॅडमिशन वर जा.

2

Select your Branch

आपली शाखा निवडा

3

Choose any course

कोणताही कोर्स निवडा.

4

You will received a message for successfull registration

आपल्याला यशस्वी नोंदणीसाठी SMS संदेश प्राप्त होईल

5

Click printout

प्रिंटआउट क्लिक करा

6

Go to the office show your SMS or printout

कार्यालयात जा आपला एसएमएस किंवा प्रिंटआउट दर्शवा

7

After Payment you will received message

पेमेंटनंतर तुम्हाला SMS मेसेज येईल.

8

Make a payment CASH /CARD /CHEQUE /UPI

पैसे द्या CASH / CARD / CHECK / UPI